Trendy eGov

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej….?

Krótkie wprowadzenie Temat ponownego wykorzystania informacji publicznej nie jest że nawet ten wpis będzie wyglądał trochę jak odgrzewany kotlet. Wystarczy dodać iż dyrektywa UE dotyczącą ponownego wykorzystania informacji pochodzi z roku Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r Oczywiście w Polsce jej wdrożenie odbyło się trochę póź kilku latach. Chociaż słowo wdrożenie w tym wypadku…
Czytaj dalej

Jak uratowałem stare wpisy z ProGov.pl

Z nowym rokiem nowym przysłowie idealnie pasuje do bloga Czas więc na reaktywację i pierwszy wpis w nowej odsłonie Jak to widać w archiwum stare wpisy powstawały w latach 2010-2013, z różnym skutkiem i natężeniem. Z różnych powodów cały blog (artykuły, CMS, layout) w początkach roku 2015 przepadł. Na szczęście artykuły pisałem w popularnym programie-notatniku o którym wielu z was…
Czytaj dalej

Znamy już nowy layout ePUAP

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ujawniło nowy interfejs platformy ePUAP. Dla użytkowników ma być dostępny pod koniec Roku. Screen dostępny jest pod adresem: nowy interfejs ePUAP . Więcej na temat zmian na ePUAP można poczytać na stronach CPI. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić że całkowicie zmieniła się kompozycja graficzna strony. Jednak dla kiepskiej oceny platformy w głównej mierze znaczenie miała…
Czytaj dalej

W rządzie o e-administracji

W ostatnich dniach problematyka e-administracji poruszana była na poziomie różnych gremiów rządowych. 24 kwietnia podczas spotkania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji omawiano min. o e-podatkach i o e-zdrowiu (KRMC o e-podatkach i e-zdrowiu), dzień później Rada Informatyzacji zajęła się Planem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (Rada Informatyzacji – o PZIP i Rozporządzeniu UE ws. ochrony danych osobowych). Na temat PZIP wiele już…
Czytaj dalej

Gdzie ta neutralność technologiczna?

Zacznę nietypowo. "Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale zostały opracowane w programie Microsoft Office 2010. W innej wersji systemu będzie odmienny wygląd okien dialogowych i brzmienie poleceń, ale idea pozostania ta sama." Oto fragment podręcznika do informatyki dla liceów. Jak łatwo się domyślić jest to jedyny rozdział opisujący funkcjonowanie pakietów biurowych. Oczywiście poza teorią w rozdziale tym jest zamieszczonych wiele ćwiczeń…
Czytaj dalej

Prace na zmianą ustawy o informatyzacji

Od dłuższego już czasu trwają prace nad zmianą ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa ta stanowi podstawę do informatyzacji administracji publicznej, zarówno w zakresie systemów informatycznych wykorzystywanych wewnątrz administracji, jak i usług elektronicznych skierowanych dla obywatela. Projekt dostępny jest na stronach BIP MAiC (projekt ustawy). Planuje się wprowadzenie szeregu zmian zarówno w samej ustawie o informatyzacji, ale…
Czytaj dalej

PZIP szczegółowy czy ogólny….?

ś przebrnął stron tekstu zawierającego życzenia i plany z zakresu informatyzacji państwa. Mowa oczywiście o projekcie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa o którym pisałem wcześniej. Gdyby wejść w szczegóły programu to można by napisać setki linijek tekstu. No właś jest ten Program szczegółowy czy ogólny? Na stu strona tekstu zawarto obok siebie ogólne założenia działań związanych z informatyzacją państwa, niejako wskazując…
Czytaj dalej

Konsultacje w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzaji Państwa

Na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji w sprawie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do roku 2020. Z założenia Plan ma prezentować nowe podejście do informatyzacji państwa, czyli duży nacisk położony ma zostać na integrację systemów informatycznych w administracji. Systemy te powinny w jak najszerszym zakresie powinny wymieniać się danymi. Kolejnym istotnym elementem ma być poszerzenie…
Czytaj dalej

Jaki model biznesowy e-administracji w Polsce? cz. 2

Obecnie już po krótkim analizie systemów informatycznych wykorzystywanych w administracji bardzo szybko zdefiniujemy dwa główne modele biznesowe funkcjonowania tych systemów. Jedne to model w którym dostawcą systemu jest komercyjne firma działająca na wolnym rynku, drugim to model w którym system został wytworzony przez samą administrację. Na potrzeby artykułu modele te oznaczymy odpowiednio B2A i A2A. W tym drugim przypadku najczęściej…
Czytaj dalej

Jaki model biznesowy e-administracji w Polsce? cz.1

Administracja państwowa w Polsce nie ma dobrego PR, nie inaczej jest w przypadku administracji elektronicznej. Realizowanych jest szereg projektów, zarówno rządowych (ePUAP, ) jak i samorządowych, niestety nadal brak jest spójnej wizji funkcjonowania e-administracji w Polsce. Już kilka lat temu silosowość systemów informatycznych w administracji zdefiniowano jako podstawową barierę do jej dalszego rozwoju, jednak problem ten nadal jest widoczny. Pomimo…
Czytaj dalej